Bright Blue Yummy Sushi Novelty Socks - noveltysocks

Bright Blue Yummy Sushi Novelty Socks

Regular price £5.99 £6.99 Sale

Bright blue socks with yummy sushi novelty socks for women

Size: Free size for EUR 39-47 US7-13